Vijay Ramaswamy Images>


Xining siblings

Panda, Chengdu

Ducks. Longsheng

Chinese bulbul, Chengdu

Red panda, Chengdu

Peacock, Chengdu

Sleeping beauty, Beijing

Beijing pedestrian subway

Tiananmen Square

The Constant Gardener

The Wall

Are you asking me out?, Qinghai

Tu folklore, Qinghai

Mosque in Qinghai

Market, Xinghai

Can I buy this sweetheart?

Bird's nest, Beijing

Love by Xian

Moment of Zen, Xian

Faces of Xian

In the limelight, Xian

Beijing

Column of Heroes, Beijing

Ming Tombs

Beijing

Beijing

Yellow plateau

Rice fileds, Longsheng

Xining

Qinghai lake

Yellow plateau

Yellow plateau

Zong Kha Pa monastery

Zong Kha Pa monastery

Pagoda, Guilin

Beijing International arrivals area

Chengu reserve

Xian

Your wish is my command - Terracota warriors, Xian

Red hot, Longsheng

We are watching...